THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 43
Số lượt truy cập: 2444088
QUANG CÁO
Ytế trường học


 KẾ HOẠCH NĂM


-Kế hoạch năm học                                                      - Kế hoạch khám sức khỏe

- Chăm sóc mắt học đường                                         - Tuyên truyền vệ sinh cá nhân KẾ HOẠCH THÁNG
Tháng 8

Tháng 1

Tháng 9

Tháng 2

Tháng 10

Tháng 3

Tháng 11

Tháng 4

Tháng 12

Tháng 5
 KẾ HOẠCH TUẦN


  Tuần tựu trường 

(Từ  10  đến 18/8     năm 201 7)

  Tuần 1

(Từ 21   đến 27/8    năm 2017 )

  Tuần 2

(Từ  28/8  đến  3/9   năm 2017 )

 Tuần 3

(Từ  4  đến   10/9  năm 2017 )


  Tuần 4

(Từ  11  đến    17/9 năm 2017 )

Tuần 5

(Từ   18 đến 24/9    năm 2017 )

 Tuần 6

(Từ   25/9 đến  1/10   năm 2017 )

 Tuần 7

(Từ   2 đến  8/10   năm 201 7)

  Tuần 8

(Từ  9  đến  15/10   năm 2017 )

Tuần 9

(Từ 16   đến   22/10  năm 2017 )

 Tuần 10

(Từ  23  đến  29/10   năm 2017 )

  Tuần 11

(Từ 30/10 đến 05/11 năm 2017 )

 Tuần 12 

(Từ  06/11 đến  12/11 năm 2017 )

 Tuần 13 

(Từ 13/11 đến 19/11 năm 2017)

 Tuần 14

(Từ 20/11 đến 26/11 năm 2017 )

 Tuần 15 

(Từ 27/11  đến 03/12 năm 2017

Tuần 16

(Từ 04/12 đến 10/12  năm 2017)

Tuần 17

(Từ 11/12 đến 17/12 năm 2017 )

Tuần 18

(Từ 18/12 đến  24/12 năm 2017 )

 Tuần 19

(Từ  25/12 đến 31/12 năm 2017 )

 Tuần 20

(Từ 01/01  đến 07/01 năm 2018 )

 Tuần 21

(Từ 08/01 đến 14/01 năm 2018)

Tuần 22

(Từ 15/01 đến  21/01 năm 2018 )

Tuần 23

(Từ 22/01 đến  28/01 năm 2018)


Tuần 24

(Từ  29/01 đến 04/02 năm 2018 )

Tuần 25

(Từ 05/02  đến 11/02 năm 2018 )

 Tuần 26

(Từ 12/02 đến 18/02  năm 2018)

 Tuần 27

(Từ 19/02 đến  25/02 năm 2018)

Tuần 28

(Từ 25/02 đến 04/3  năm 2018)

Tuần 29

(Từ  05/3 đến  11/3 năm 2018 )

 Tuần 30

(Từ 12/3  đến  18/3 năm 2018 )

 Tuần 31

(Từ  19/3  đến 25/3  năm 2018 )

 Tuần 32

(Từ  26/3  đến 01/4  năm 2018 )

 Tuần 33

(Từ  02/4  đến 08/4 năm 2018 )

 Tuần 34

(Từ  09/4  đến  15/4 năm 2018 )

Tuần 35

(Từ 16/4 đến  22/4 năm 2018 )

 Tuần 36

(Từ  24/4  đến 29/4     năm 2018 )

 Tuần 37

(Từ  30/4   đến  6/5   năm 2018 )

 Tuần 38

(Từ 7   đến 13/5    năm 2019 )   

 Tuần 39

(Từ  14  đến  20/5   năm 2018 )

 Tuần 40

(Từ  21  đến 27/5    năm 2018 )

Tuần 41

(Từ 28/5   đến  3/6  năm 2018)

 Tuần 

(Từ    đến     năm 201 )

Tuần 

(Từ    đến    năm 201)

Lên đầu trang
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Lê Thi Tuyết Nhung
Lê Thi Tuyết Nhung
Nguyễn Thị Thanh Diệp
Nguyễn Thị Thanh Diệp
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ THỦY - LỆ THỦY - QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3997401 * Email: thphuthuy@quangbinh.edu.vn