Chọn lĩnh vực khác
Tìm kiếm Năm ban hành Hiển thị mỗi trang
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Luật Phòng cháy và chữa cháy 17/10/2017 Luật số: 40/2013/QH13
Luật Bảo hiểm y tế 17/10/2017 Luật số: 46/2014/QH13
LUẬT BIỂN VIỆT NAM 17/10/2017 Luật số: 18/2012/QH13
LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI 17/10/2017 Luật số: 73/2006/QH11
LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 12/10/2016 LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
HD692 15/04/2016 HD 692 công tác thi đua khen thưởng
LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN 06/04/2016 Luật số: 104/2016/QH13
LUẬT TRƯNG CẦU Ý DÂN 25/11/2015 Luật số: 96/2015/QH13
Số:1016 /GD&ĐT-TCCB 12/09/2015 V/v hướng dẫn kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2015
04 2015/NDCP 01/09/2015 Nghị định thực hiện dân chủ
LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 23/06/2014 Số: 55/2014/QH13
Số: 53/2014/QH13 20/06/2014 LUẬT CÔNG CHỨNG
Số: 29-NQ/TW 04/11/2013 NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 8 KHÓA XI
Luật số: 58/2010/QH12 29/09/2013 Quốc hội ban hành Luật viên chức.
Số: 119/GD&ĐT 01/03/2013 V/v lấy ý kiến về Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)
69 /GD&ĐT 30/01/2013 lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
41/2010/TT-BGDĐT 30/12/2012 Ban hành Điều lệ Trường Tiểu học
Số: 29/2012/NĐ-CP 04/12/2012 VỀ TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ VIÊN CHỨC
657/QĐ-GD&ĐT 12/11/2012 Ban hành Chương trình dạy học tài liệu giáo dục địa phương
6841 /BGDĐT- VP 15/10/2012 Quy định tiêu chuẩn và quy trình đánh giá, chấm điểm đối với các sở giáo dục và đào tạo năm học 2012- 2013

 


TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ THỦY - LỆ THỦY - QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3997401 * Email: thphuthuy@quangbinh.edu.vn