THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 82
Số lượt truy cập: 2277217
QUANG CÁO
LUẬT TÍN NGƯỞNG, TÔN GIÁO
Ngày 18/11/2016, Chủ tịch Quốc hội đã kí ban hành Luật số 02/2016/QH14 về Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. BBT giới thiệu toàn văn Luật số 02/2016/QH14
NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
Thứ năm, 10/05/2018 09:21
NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
QUY ĐỊNH Về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học (Ban hành kèm theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/05/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Thứ hai, 23/04/2018 08:36
BBT xin giới thiệu về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học (Ban hành kèm theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/05/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 28/2009/TT-BGDĐT
Thứ hai, 23/04/2018 08:32
BBT xin giới thiệu Thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
QUYẾT ĐỊNH 2080/TTg: PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ĐỀ ÁN DẠY VÀ HỌC NGOẠI NGỮ TRONG HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN GIAI ĐOẠN 2017 - 2025
Thứ ba, 17/04/2018 04:12
BBT xin giới thiệu Quyết định 2080/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 - 2025
LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
Thứ ba, 17/04/2018 04:10
Ngày 22/11/2013, Chủ tịch Quốc hội đã kí ban hành Luật số 40/2013/QH13 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy. BBT giới thiệu toàn văn Luật số 40/2013/QH13
LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ
Thứ ba, 17/04/2018 04:08
Ngày 20/6/2017, Chủ tịch Quốc hội đã kí ban hành Luật số 14/2017/QH14 về Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. BBT giới thiệu toàn văn Luật số 14/2017/QH14.
NGHỊ ĐỊNH 36 VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÁO
Thứ ba, 17/04/2018 04:07
Ngày 15/4/2009, Thủ tướng Chính phủ đã kí ban hành Nghị định số 36/2009/NĐ-CP về Quản lý, sử dụng pháo. BBT giới thiệu toàn văn Nghị định số 36/2009/NĐ-CP.
NGHỊ ĐỊNH 56 CHÍNH PHỦ VỀ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TRẺ EM
Thứ ba, 17/04/2018 04:06
Ngày 09/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã kí ban hành Nghị định số 56/2017/NĐ-CP về Quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em. BBT giới thiệu toàn văn Nghị định số 56/2017/NĐ-CP.
LUẬT TRẺ EM
Thứ ba, 17/04/2018 04:04
Ngày 05/4/2016, Chủ tịch Quốc hội đã kí ban hành Luật số 102/2016/QH13 về Luật trẻ em. BBT giới thiệu toàn văn Luật số 102/2016/QH13.
Xem tin theo ngày
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Lê Thi Tuyết Nhung
Lê Thi Tuyết Nhung
Nguyễn Thị Thanh Diệp
Nguyễn Thị Thanh Diệp
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ THỦY - LỆ THỦY - QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3997401 * Email: thphuthuy@quangbinh.edu.vn