GIỚI THIỆU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 13
Số lượt truy cập: 6267640
QUẢNG CÁO
NGHỊ ĐỊNH SỐ 90/2020/NĐ-CP VỀ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
Ngày 13/8/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 90/2020/NĐ-CP Nghị định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. BBT xin trân trọng giới thiêu đến CB,GV,NV nghiên cứu và thực hiện:
NGHỊ ĐỊNH SỐ 45/2020/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ
Thứ hai, 10/05/2021 04:13
Ngày 08/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2020/NĐ-CP Nghị định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. BBT xin trân trọng giới thiêu đến CB,GV,NV nghiên cứu và thực hiện:
NGHỊ ĐỊNH SỐ 52/2021/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP, THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT TRONG NĂM 2021
Thứ hai, 10/05/2021 04:07
Ngày 19/4/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuế đất trong năm 2021. BBT xin trân trọng giới thiêu đến CB,GV,NV nghiên cứu và thực hiện:
NGHỊ ĐỊNH SỐ 47/2021/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP
Thứ hai, 10/05/2021 04:04
Ngày 01/4/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2021/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp. BBT xin trân trọng giới thiêu đến CB,GV,NV nghiên cứu và thực hiện:
NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 137/2015/NĐ-CP NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2015 QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
Thứ hai, 10/05/2021 04:00
Ngày 29/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 37/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật căn cước công dân. BBT xin trân trọng giới thiêu đến CB,GV,NV nghiên cứu và thực hiện:
LUẬT XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM
Thứ hai, 10/05/2021 03:55
Ngày 22/11/2019, Quốc hội ban hành Lueetj số 49/2019/QH14 về Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, BBT xin trân trọng giớ thiệu đến toàn thể CB,GV,Nv nghiên cứu:
VĂN BẢN HỢP NHẤT LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ
Thứ hai, 10/05/2021 03:52
Ngày 29/6/2018 Văn phòng Quốc hội ban hành Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-VPQH về Luật phòng chống tác hại thuốc lá, BBT xin trân trọng giới thiệu đến CB,GV,NV nghiên cứu, thực hiện:
LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI THUỐC LÁ
Thứ hai, 10/05/2021 03:46
Ngày 18/6/2012 Quốc hội ban hành Luật số 09/2012/QH13 về Luật phòng, chống tác hại thuốc lá, BBT xin trân trọng giới thiệu để toàn thể CB,GV,NV nghiên cứu và thực hiện:
LUẬT THANH NIÊN
Thứ tư, 28/04/2021 09:51
Ngày 16/6/2020 Quốc hội ban hành Luật số 57/2020/QH14 về Luật Thanh niên, BBT xin trân trọng giới thiệu đểtoàn thể CB,GV,NV nghiên cứu:
Một số điểm mới của Nghị định 136/2020/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
Thứ sáu, 16/04/2021 11:04
Ngày 24/11/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy (thay thế Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ)
THÔNG TƯ SỐ 01/2021/TT-BNV VỀ HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TỔ CHỨC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026
Thứ sáu, 16/04/2021 11:00
Ngày 11/01/2021. Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BNV về Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, BBT xi trân trọng giới thiệu đến toàn thể CB,GV,NV nghiên cứu:
CHỈ THỊ 02/CT-TTg VỀ TỔ CHỨC CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026
Thứ sáu, 16/04/2021 10:55
Ngày 14/01/2021 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 02/2021/CT-TTg về tổ chức cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 , BBT xin trân trọng giới thiệu đến toàn thể CB, GV, VN nghiên cứu:
NGHỊ ĐỊNH SỐ 07/2021/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHUẨN NGHÈO ĐA CHIỀU GIAI DOẠN 2021-2025
Thứ hai, 12/04/2021 06:58
Ngày 27/01/2021 Chính phủ ban hành Nghị định số 07/2021/NĐ-CP quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, BBT xin trân trọng giới thiệu đến toàn thể CB, GV, VN nghiên cứu:
LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Thứ hai, 12/04/2021 06:48
Ngày 25/6/2015 Quốc hội ban hành Luật số 85/2015/QH13 về Luật bầu cử Đại biểu Quốc hôị và Đại biểu Hội đồng nhân dân, BBT xin trân trọng giới thiệu để toàn thể CB,GV,NV nghiên cứu và thực hiện:
NGHỊ ĐỊNH SỐ 112/2020/NĐ-CP VỀ XỬ LÝ KỶ LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
Thứ hai, 12/04/2021 06:40
Ngày 18/9/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 112/2020/NĐ-CP Xử LÝ KỶ LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHứC, VIÊN CHứCS, BBT xin trân trọng giới thiệu đến toàn thể CB, GV, VN nghiên cứu:
Xem tin theo ngày
TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Lê Thị Tuyết Nhung
Lê Thị Tuyết Nhung
Hiệu trưởng
Nguyễn Thị Thanh Diệp
Nguyễn Thị Thanh Diệp
Admin
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3997401 - Email: thphuthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com