GIỚI THIỆU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 54
Số lượt truy cập: 4412029
QUẢNG CÁO
PHÁT BIỂU HƯỞNG ỨNG Tuần lễ học tập suốt đời năm 2019 Chủ đề “Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại” 20/10/2019 9:36:39 CH

PHÁT BIỂU HƯỞNG ỨNG

Tuần lễ học tập suốt đời năm 2019

Chủ đề “Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”

                                                    Phú Thủy, ngày 07 tháng 10 năm  2019

          Kính thưa quý vị đại biểu!

          Các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh!

          Thay mặt hội Khuyến học xã và những người trực tiếp làm công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập (XHHT) trên địa bàn xã, tôi nhiệt liệt chào mừng và kính chúc sức khỏe quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, các em học sinh có mặt trong buổi lễ phát động hưởng ứng “ tuần lễ học tập suốt đời”  hôm nay.

          Như chúng ta đã biết, từ xa xưa, các thế hệ người Việt Nam luôn coi trọng việc học, coi sự học là nền tảng cho mọi thắng lợi. Truyền thống ấy được hình thành, hun đúc và phát triển trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, đã sản sinh ra biết bao bậc hiền tài làm rạng danh non sông đất nước, mà đỉnh cao của sự kết tinh, tỏa sáng đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Bác Hồ kính yêu của chúng ta là tấm gương sáng ngời về sự học như vây. Người đã tự học, vừa lao động để tự kiếm sống, biết và sử dụng thông thạo nhiều tiếng ngoại ngữ mà không qua một trường đào tạo nào. Chính từ sự tự học đó, mà Bác đã dẩn dắt dân tộc Việt Nam đến bên bờ vinh quang!

          Thưa quý vị đại biểu!

          Việc tổ chức tuần lễ học tập suốt đời (HTSĐ) là một hình thức tuyên truyền nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về học tập suốt đời và xây dựng XHHT mà Việt Nam đang hướng tới. Thông qua việc học tập suốt đời bằng nhiều hình thức sẽ giúp mọi người dân có thể đáp ứng đủ trình độ, Kỹ năng khi sinh sống, làm việc bất cứ nơi đâu. Đây là một sáng kiến mở ra cánh cửa tri thức cho tất cả mọi người dân để có thể bổ sung, tiếp cận các nguồn tri thức, tiến bộ khoa học tiên tiến trên thế giới.

          Có thể nói, tại địa phương chúng ta, các cuộc vận động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập những năm qua đã dem lại và góp phần vào công tác “ Xóa đói, giảm nghèo” xây dựng nông thôn mới (NTM), giữ vững an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, từng bước làm thay đổi diện mạo nông thôn trong công cuộc CNH – HĐH nông nghiệp, nông thôn hướng tới mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”!

          Thông qua phong trào “ GĐHT”, “DHHT”, “CĐHT”, cuộc vận động người lớn đi học mấy năm qua        trên địa bàn xã có kết quả khả quan, việc học tập thường xuyên đã góp phần nâng cao chất lượng nhân lực. Nhiều lao động thông qua học tập, tập huấn kỷ thuật trong lao động , sản xuất, kinh doanh, dịch vụ… đem lại kết quả và đã góp phần vào phát triển quê hương đất nước.

           Tuy nhiên, công tác khuyến học, khuyến tài thời gian qua vẫn còn hạn chế đó là: Chưa làm tốt công tác tuyên truyền về nội dung xây dựng xã hội học tập, phong trào học tập suốt đời theo quyết định 281 của Thủ tướng Chính Phủ chưa được thường xuyên và chưa thực sự đến với tất cả mọi người dân trong xã. Công tác dạy nghề, chuyển giao tiến bộ KHKT, tiếp cận thông tin của người lớn, tạo việc làm nông thôn ở trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) xã, câu lạc bộ ở các thôn còn hạn chế. Trong khi đó, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã làm thay đổi nhanh chóng mọi mặt đời sống xã hội, trong điều kiện đó, sứ mệnh của sự nghiệp khuyến học là phát triển hệ thống giáo dục người lớn, nhằm tạo nên những công dân học tập, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

          Chính vì những lý do trên, để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ Chính phủ giao hội khuyến học và ngành giáo dục các cấp trong những năm tới là: Tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong GĐDH, CĐ, ĐV; theo Quyết định 281 của Thủ tướng Chính Phủ và nhiệm vụ dạy nghề cho người lao động ở nông thôn tại các TTHTCĐ tho quyết định 971 ngày 01/7/2015 của Thủ tướng Chính Phủ và hưởng ứng tần lễ học tập suốt đời mà Ban chỉ đạo xã phát động. Hội khuyến học xã, các chi hội khuyến học các dòng họ trên địa bàn xã cần làm tốt một số nhiệm vụ sau:

- Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh sự phối hợp trong công tác tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 11 của Bộ Chính Trị và Chỉ thị số 02 của Thủ Tướng Chính Phủ về công tác khuyến học, khuyến tài; quyết định số 2346 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án xây dựng XHHT giai đoạn 2012 – 2020; phối hợp với các ban ngành, đoàn thể… làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền sâu rộng về đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, nhà nước về GD – ĐT, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, làm cho xã hội nhận thức đầy đủ hơn về nhiệm vụ xây dựng XHHT, tạo điều kiện cho mọi người được học tập suốt đời.

- Thứ 2, tích cực tham gia các hoạt động tổ chức hỗ trợ trường học, thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2019-2020. Hội khuyến học xã phối hợp với toàn xã tặng quà cho học sinh nghèo, học sinh có thành tích cao trong học tập, giáo viên bồi dưỡng học sinh thi học sinh giỏi đạt thành tích cao, học sinh thi đỗ vào các trường Đại học. Phối hợp với các nhà trường thực hiện phong trào thi đua xây dựng “ Trường học thân thiên, học sinh tích cực”.

- Thứ ba, tổ chức thực hiện có hiệu quả đề án “ Xây dựng xã hội học tập” theo Quyết định 281 của Thủ tướng Chính Phủ về “ Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”. Triển khai thực hiện tốt đánh giá GĐHT, DHHT, CĐHT, ĐVHT theo Quyết định 556 ngày 04/3/2016 của UBND tỉnh ( vào tháng 11 hằng năm) tích cực vận động xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng trong toàn xã ( Hội KH xã, chi hội, dòng họ, cộng đồng nông thôn, đơn vị trong trường học…)

- Thứ tư, Hội khuyến học phối hợp với các nhà trường và các đoàn thể để đưa TTHTCĐ xã, các câu lạc bộ HTCĐ ở các thôn đi vào hoạt động thực chất, hiệu quả. Tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn cho người dân biết cách sử dụng máy tính, các thiết bị điện tử. Động viên người dân xây dựng thư viện cộng đồng ở các địa bàn dân cư, tủ sách cộng đồng, tìm đọc những thông tin hữu ích để phục vụ cuộc sống gia đình và xã hội.

Thưa quý vị đại biểu!

          Xây dựng XHHT là xây dựng một xã hội mà mọi người dân đều được học, cần phải học và tự giác học thường xuyên , học suốt đời, mọi người dân được tiếp cận những cơ hội học tập thuận lợi và lấy tự học cùng với ý chí, nghị lực phấn đấu kiên trì để đem lại lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội, mọi người không phân biệt tuổi tác từ già đến trẻ, không phân biệt ngành nghề, trình độ đều thấy học tập là nhu cầu của cuộc sống, luôn cần phải học tập suốt đời, học mọi lúc, mọi nơi và mọi người có trách nhiệm tham gi tạo cơ hội học tập cho người khác.

          Với những nổ lực đóng góp của cả hệ thống chính trị và của mọi người trong xã, chúng ta tin tưởng rằng, phong trào học tập, học tập suốt đời trên địa bàn xã sẽ tiếp tục được quan tâm và gặt hái được nhiều thành công mới.

          Xin chúc quý vị đại biểu, các thầy, các cô và các em học sinh luôn mạnh khỏe và có những đóng góp tích cực, hiệu quả về “Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”.

                                                        TM. HỘI KHUYẾN HỌC PHÚ THỦY

                                                                                Chủ tịch    

                                                                                  ( Đã ký)

                                                                              Nguyễn Văn Hạnh

TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Lê Thị Tuyết Nhung
Lê Thị Tuyết Nhung
Hiệu trưởng
Nguyễn Thị Thanh Diệp
Nguyễn Thị Thanh Diệp
Admin
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3997401 - Email: thphuthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com